vlak-rood
vlak10
Aanleg-knop
vlak5
vlak3
Onderhoud-knop
vlak15
knop-ontwerp-zw
vlak13
vlak12
vlak6
vlak2
Specialismen-knop
vlak11

Een goed plan is essentieel in een tuin. Hopelijk hebben we u genspireerd met de voorgaande beelden en bent u in overweging om tot nadere kennismaking over te gaan.

Het volgende globale stappenplan kunt u als leidraad zien waarbij opgemerkt dient te worden dat ieder tuinproject speciaal is waarbij (leef)omgeving, wensen en financieel kader belangrijk zijn.

Bij het eerste bezoek wordt de huidige situatie bekeken en samen met u als tuineigenaar de uitgangspunten voor uw tuin opgesteld.

Een of meerdere handgeschetste ontwerpen zullen aan u worden gepresenteerd waarbij de achterliggende gedachten zal worden toegelicht. Beeld, Vorm en functionaliteit zal daarbij duidelijk naar voren komen. Vervolgens, na bepaling van het definitieve ontwerp, zal de invulling plaatsvinden. Beplantingskeuze, materiaalgebruik, verlichting en gebruik van belangrijke elementen als grote potten, beelden en tuinmeubilair zal als laatste behandeld worden.

Ten slotte kan overgegaan worden tot de aanleg van uw tuin. Planning en fasering zijn hierbij de sleutelwoorden.

ZAAI-tuindesign
vlak15a

Contact

Links